Wat is het verloop?

Bij het eerste gesprek wordt gekeken naar of ik de juiste persoon op de juiste plaats ben en wat ik voor jou/jullie kan betekenen. Samen trachten we te achterhalen wat juist de moeilijkheden zijn en wat de best mogelijke aanpak is. Gesprekken kunnen zowel individueel zijn als met een partner of met het gezin/de familie (zie hieronder). De gesprekstherapie wordt vaak aangevuld met thuisopdrachten die individueel ofwel samen met anderen moeten worden uitgevoerd. Deze worden op voorhand goed besproken en bekeken of het haalbaar is. Naderhand volgt eveneens een diepgaande bespreking over hoe het is verlopen en wat goed liep, wat minder en hoe we het proces verder kunnen verbeteren.

Het hangt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie af hoeveel gesprekken er nodig zijn. Soms zijn dat 1, 2 of 3 gesprekken, soms zijn er meerdere nodig. Meestal volstaat een kortdurende begeleiding. Het is ook niet zo dat wanneer een begeleiding wordt afgerond, men dan nooit meer terug moet/mag komen. De deur staat altijd open.

Wanneer nodig, wordt er samengewerkt met andere professionals (huisarts, uroloog, adviserend geneesheer, …), waarvoor, indien gewenst, ook een verslag kan worden opgemaakt om hen op de hoogte te brengen van de huidige gang van zaken.