Terugbetaling

Tot op heden wordt er in België geen terugbetaling voorzien voor mensen ouder dan 18 jaar, behalve bij De Liberale Mutualiteit. Voor minderjarigen wordt terugbetaling sneller gedaan, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Momenteel voorzien enkel De Voorzorg, De Liberale Mutualiteit en Het Onafhankelijk Ziekenfonds in terugbetaling. Hieronder staat een korte samenvatting daarover, maar voor meer informatie verwijs ik u graag door naar hun sites (zie Nuttige Links). De wetgeving over deze terugbetalingen verandert regelmatig, waardoor ik niet kan beloven dat alle informatie die op deze pagina staat weergegeven 100% accuraat is.

De Voorzorg

Je krijgt tot 50% van het honorarium (inclusief BTW) terugbetaald, tot maximum 30 euro per zitting. De terugbetaling geldt voor 7 zittingen.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je 75 % terugbetaald, tot maximum 45 euro per zitting. De terugbetaling geldt voor 7 zittingen.

De Liberale Mutualiteit

Bij volwassenen is er een tussenkomst voorzien van €10 per zitting met een maximum van 6 zittingen per jaar. Er is een tussenkomst van maximum € 20,00/per sessie met een maximum van €120,00/per kalenderjaar voor psychologische begeleiding bij jongeren zolang ze kinderbijslag genieten. Kankerpatiënten, de partner en de familieleden tot de 2de graad kunnen ook een tussenkomst genieten van maximum € 15,00/per sessie met een maximum van € 120,00/per kalenderjaar.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds

Voor een psychotherapeutische behandeling betaalt OZ501 een tegemoetkoming van € 10 per sessie en dat voor maximum 10 sessies per kind per kalenderjaar.

Je kan de tegemoetkoming gebruiken voor behandelingen in het kader van volgende problematieken:

 • ADHD
 • eetstoornissen (anorexia en boulemie)
 • trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting)
 • depressie
 • autisme
 • leerproblemen
 • angststoornissen en fobieën

De voorwaarden zijn:

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
 • de tegemoetkoming geldt voor kinderen tot en met 18 jaar
 • de behandeling moet gebeuren door een een psycholoog of arts

Aanvragen:

 • vraag aan de verstrekker een betalingsbewijs of een getuigschrift voor verstrekte hulp met vermelding van de behandelingsdatums

of

Vergeet je kleefzegels niet!