Individueel gesprek

In een individueel gesprek wordt samen met de cliënt gekeken naar wat hij of zij graag zou willen bekomen met de gesprekken en wordt er samen gedacht naar hoe dit kan worden bewerkstelligd. Hierbij worden soms thuisopdrachten meegegeven. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van inhoud, maar zijn steeds afgestemd op de individuele noden en eigenschappen van een cliënt. Een individueel gesprek duurt 50 minuten en bedraagt €45.

Koppelgesprek

In een koppelgesprek wordt samen met de beide partners gekeken naar wat hen tot bij mij brengt en of ik de juiste man op de juiste plaats ben. Een koppelgesprek duurt 60 minuten en bedraagt €55. Een koppelgesprek is vaak ook een zeer zinvolle aanvulling op een individuele begeleiding. Aangezien deze gesprekken vaak kunnen uitlopen, vraag ik €10 per bijkomend kwartier.

Familie/gezinsgesprek

In een gezinsgesprek kan de gehele familie/ het ganse gezin aanwezig zijn of een deel ervan. Vaak wordt dit gedaan als er onderlinge moeilijkheden zijn of als iets is voorgevallen met een lid van de familie/het gezin waar de rest het moeilijk mee heeft of mee in de knoop zit. Een gezinsgesprek duurt 60 minuten en bedraagt €60. Aangezien deze gesprekken vaak kunnen uitlopen, vraag ik €10 per bijkomend kwartier.

Groepsgesprek

Er is ook de mogelijkheid tot groepsgesprek voor assertiviteitscursussen. In zo’n cursus ligt de focus op het groeiproces van de individuele deelnemers naar het meer assertief kunnen zijn en durven opkomen voor jezelf. In een veilige omgeving worden allerhande vaardigheden geoefend, werken we met concrete situaties en door een combinatie van theorie en praktijk leren we onszelf en de omgeving beter kennen. Dit is een vast pakket van 6 sessies in groep wat neerkomt op €30 per persoon per sessie. Het eenvoudigst is dat er na het eerste gesprek al €180 betaald wordt, maar indien gewenst, is betaling per sessie ook mogelijk. Een groepsgesprek duurt anderhalf uur. Een groepsgesprek is maximaal met een groep van 5 cliënten, waarbij oefeningen worden gedaan en cursusmateriaal voorzien wordt. Vanaf 3 personen wordt er een groepje opgestart met een maximale wachttijd van 2 maanden. De wachttijd gaat van start van zodra de eerste persoon zich heeft ingeschreven. Indien de lijst volzet is (dus 5 ingeschrevenen), krijgen de ingeschrevenen allemaal via mail of telefonisch een uitnodiging voor de eerste sessie. (Zie Inschrijven voor assertiviteitscursus).

De betaling van de sessies gebeurt steeds aan het einde van de sessie. Indien een sessie wel gepland stond, maar u toch niet kan komen, gelieve minstens een dag op voorhand te verwittigen. Indien een sessie vergeten wordt, wordt dit de eerste keer niet aangerekend. Indien dit een tweede maal voorvalt, voel ik me genoodzaakt dit wel aan te rekenen.